April 16th, 2006

me4

הו!" בעץ הדעת"


החל מחודש מאי השנה יערכו משתתפי כתב העת "הו!" ואורחיהם מפגשים ספרותיים בחנות הספרים "עץ הדעת" (רח' בן יהודה 42, תל אביב), באווירה אינטימית ובהשתתפות הקהל. כל המפגשים יתקיימו בימי רביעי, בשעה 20:00.

המפגשים יתחלקו לשתי סדרות:

* הסדרה הראשונה תוקדש לנושאים שונים, מהם כאלה העומדים במרכז השיח התרבותי ומהם צדדיים ומפתיעים. את הדיון בנושא תלווה קריאת יצירות בשירה ובפרוזה. המפגשים יתקיימו מדי שבועיים. המפגש הראשון בסדרה יתקיים ביום רביעי, 3,5,06 (מוצאי יום העצמאות).

* הסדרה השניה תוקדש לשיחות על תרגום שירה, ותונחה על ידי עבדכם הנאמן. המפגשים יתקיימו מדי שבועיים. המפגש הראשון בסדרה יתקיים ביום רביעי, 10,5,06.


הסדרה השניה היא בשבילי הגשמה של חלום ישן. המעוניינים להשתתף דרך קבע מוזמנים להגיב כאן, כדי שאדע לכמה אנשים עלי לצפות. פרטים נוספים יתפרסמו בהמשך, אבל אם כבר עכשיו יש שאלות או משאלות - בבקשה!

חג שמח בינתיים.
  • Current Mood
    hopeful hopeful
  • Tags